Έκθεση Φωτογραφίας

Η έκθεση φωτογραφίας που θα βρείτε στο κτίριο του Πολιτιστικού Κένρου Βελονάδων ανασύρει στην επιφάνεια αναμνήσεις και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το παρελθόν των Βελονάδων.

Ενεργά Θέματα Συζήτησης

Διαφημίσεις